Livsyoga/Kundaliniyoga


 


Livsyogans rötter


Livsyogan har sina rötter i Kundaliniyoga. En dynamisk och kraftfull gren på det stora yogaträdet.


Livsyogan står religiöst fri och inkluderar visdom från många andliga traditioner. Det innebär bl a att vi använder mantras och musik från bl a hinduism, sikhism, kristendom och buddhism. Ett av målen med Livsyogan är, att i kombination med en kraftfull yogisk verktygslåda, visa på den bakomliggande enhet som förenar alla beprövade andliga vägar.


Livsyogan grundades 1999 av Tomas Frankell.


Efter att ha blivit undervisad direkt av Yogi Bhajan introducerade han under 1980 talet kundaliniyoga i Sverige. År 1992 startade han Sveriges första kundaliniyoga lärarutbildning.


Efter att ha utbildat ett fyrtiotal lärare lämnade han 1997 Yogi Bhajans rörelse för att starta Livsyogaskolan.


Chakras är en beskrivning av sju olika medvetandeplan i människan. Dessa associerar yogan till vissa körtlar, nervcentra och kroppsfunktioner.


Vad är Livsyoga?


Livsyoga handlar om att tända vår inre glöd varje dag. Att fylla oss med ny kraft, ny energi så att vi kan möta vardagen med balans och medvetenhet.


Livsyogan är en ny riktning inom den stora kundaliniyogatraditionen. Vi använder exakt samma tekniker och yogapass som inom kundaliniyoga. Samtidigt lägger vi stort fokus på medvetenhet. Vilket innebär utvecklandet

av bl a självacceptans, centrering och intuition.


Vad innebär det konkret?

 

Livsyogan erbjuder många olika yogapass. De har alla sitt specifika fokus

t ex att stärka immunförsvaret, vitalisera ryggen eller skapa centrering.


Alla yogapass inkluderar kroppställningar (asanas), andningsövningar (pranayamas), meditationer och mantras (läkande ljud). Inom Livsyogan kallar man ett ”helt” yogapass för en kriya. Det gemensamma målet för alla yogapass är att harmonisera kropp och själ.


Vilken effekt har yogan?

 

Mängder av forskning visar idag på yogans positiva hälsoeffekter.

• Ökad stresstålighet

• Balanserar blodtryck

• Förbättrat immunförsvar

• Förbättrad matsmältning

• Starka, smidiga och uthålliga muskler


På ett psykologiskt plan ger yogan:

• Ökad närvarokänsla

• Ett lugnare sinne

• Mer energi

• Centrering

• Tydliga gränser    Tomas Frankell, grundare av Livsyogan                 

Tomas Frankell